X

Newsletter

Chcete dostávat pravidelné novinky?

Nechte nám Váš email


Kdo jsme?
Rády posouváme věci vpřed a to platí hlavně o vzdělávání. Samy jsme studovaly ve čtyřech různých zemích, což nám poskytlo rozhled v tom, jak by vzdělávání mělo vypadat a co nám v současném školství chybí. A tak jsme se rozhodly vzít věci do vlastních rukou :)
Proto naše kurzy nejsou jen o programování, ale i o prezentaci projektů, spolupráci, argumentaci a dalších důležitých dovednostech. Ale jsme teprve na začátku naší cesty, náš plán je vytvořit první technologický hub pro děti.
Kdo napsal o makeITtoday
Dvě Češky spouští zábavné kurzy programování pro děti makeITtoday

Kromě programování se děti v kurzech naučí prezentovat své projekty ostatním, diskutovat o nich a pracovat v malých týmech. Zdaleka nejde jen o to připravit děti na uplatnění v technologických firmách, ale dát jim základ pro budoucí výzvy skrz informatické myšlení
Více holek než kluků. Dvě podnikatelky rozjíždí v Česku vzdělávání dětí v IT a technologický hub

Digitální vzdělávání je u nás spíše okrajové, v hodinách se učí práce s Wordem a informovaní učitelé chybí. Děti jsou často pouze konzumenty počítačů a nových technologií. Pokud to někde jde dobře, jde často o individuální přístup některých učitelů, nikoliv o systémovou věc.
Ve spoustě zemí jsou digitální dovednosti a informatické myšlení stejně důležité jako čeština či matematika

Celý rohovor se Silvií Zeman v pořadu České televize @online
Školy informatiku neřeší, říkají zakladatelky kurzů programování pro děti

Hodně se mluví o tom, jak je velký nedostatek technických odborníků a lidí s digitálními dovednostmi. Když jsme zjistily, že tyto věci na základních školách chybějí, vyplynulo to z toho samo.
makeITtoday: Jak dvě Češky vzaly výuku programování pro děti do vlastních rukou

Tam, kde selhává stát, berou lidé často iniciativu do vlastních rukou. To platí také o výuce programování, u níž dvě Češky přestalo bavit, jak ji školství dlouhodobě ignoruje. A tak vzniklo makeITtoday, které se snaží tento neuspokojivý stav alespoň částečně napravit.
Ve vyspělých státech je programování, například v jazyku Scratch, v němž ho učíme i my, povinné už od 1. třídy.

Děti potřebují rozvíjet digitální dovednosti a informatické myšlení, které ve většině případů zatím ve škole nezískají.